GREEN CHALLENGE 2050 | ภาษาไทย

SEVEN PREMIUM (สินค้าแบรนด์ของเซเว่น) พยายามทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มาตรการลดการใช้พลาสติก
มาตรการลดการใช้พลาสติก
SEVEN & I PREMIUM
มาตรการลดการสูญเสียอาหารและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหาร
มาตรการลดการสูญเสียอาหารและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหาร
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

GREEN CHALLENGE 2050 (กิจกรรมท้าทายเพื่อโลกสีเขียว)  คืออะไร

เป็น "คำประกาศเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทSeven & i" ที่จะจัดการแก้ไขปัญหาด้วย "ประเด็นท้าทาย 4 หัวข้อ" ให้บรรลุในปีค.ศ. 2050 เพื่อสานต่อสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ของโลกไปสู่คนรุ่นหลัง

รายละเอียดดูที่นี่

TOPへ戻る