มาตรการลดการสูญเสียอาหารและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหาร

ความท้าทายมาตรการลดการสูญเสียอาหารและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหารมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ปริมาณขยะอาหาร 
หน่วยที่ปล่อยออกมาจากแหล่งขยะ(ปริมาณขยะที่ปล่อยออกมาต่อยอดขาย 1 ล้านเยน)

เป้าหมายของปีค.ศ. 2030
ลดลง 50%
ภาพลักษณ์เป้าหมายในปีค.ศ. 2050
ลดลง 75%

*เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2013

อัตราส่วนการรีไซเคิลขยะอาหาร

เป้าหมายของปีค.ศ. 2030
70%
ภาพลักษณ์เป้าหมายในปีค.ศ. 2050
100%

กลุ่มบริษัทSeven & iได้เป็นแกนหลักในการจัดการเพื่อลดจำนวนการสูญเสียอาหารและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหาร และกำลังผลักดันในการเจรจากับร้านค้าและคู่ค้า

ความพยายามในการพัฒนาและผลิตสินค้า

 • กรณีศึกษาที่ 1การพัฒนาสินค้าให้มีความสดใหม่ยาวนานขึ้น

  เรากำลังจัดการเพื่อทำให้สินค้ามีความสดใหม่ยาวนานขึ้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างจริงจัง

  น้ำสลัดงาคั่ว
  น้ำสลัดงาคั่ว
  บ๊วยหวานตากแห้ง
  บ๊วยหวานตากแห้ง
  คอนเฟลก รสธรรมดา
  คอนเฟลก รสธรรมดา
  มันฝรั่งแผ่นหนากรอบ รสเกลือจากเกาะอิชิงาคิ
  มันฝรั่งแผ่นหนากรอบ รสเกลือจากเกาะอิชิงาคิ
  ผงซุปดาชิธรรมชาติแบบสำเร็จรูป
  ผงซุปดาชิธรรมชาติแบบสำเร็จรูป
  น้ำแอปเปิ้ล
  น้ำแอปเปิ้ล
 • กรณีศึกษาที่ 2เพิ่มจำนวนสินค้าอาหารแช่แข็ง

  การเพิ่มจำนวนสินค้าอาหารแช่แข็งที่สามารถเก็บรักษาได้นานจะเชื่อมโยงไปสู่การลดจำนวนการสูญเสียอาหารในร้านค้าและขยะอาหารในครัวเรือน

 • กรณีศึกษาที่ 3เพิ่มจำนวนสินค้าอาหารที่บรรจุในรีทอร์ทเพาซ์

  เราคิดหาหนทางที่จะลดปัญหาการทานเหลือ ด้วยการบรรจุอาหารในปริมาณที่สามารถทานได้หมดสำหรับคนจำนวนน้อย

ความพยายามในการจัดหาสินค้าเข้าร้านและวางจำหน่าย

 • กรณีศึกษาที่ 4การผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบสินค้า

  กลุ่มบริษัทSeven & iกำลังประสานงานกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง และบริษัทคู่ค้าทำการผลักดันให้ "ทบทวนระยะเวลาการส่งมอบสินค้า" และส่งเสริมการลดจำนวนการสูญเสียอาหาร

  "ระยะเวลาการส่งมอบ"
  เราพยายามลดปริมาณขยะอาหารที่หมดอายุก่อนส่งมอบสินค้า ด้วยการทบทวน "ระยะเวลาการเก็บรักษาภายในสถานที่ผลิตสินค้า (ระยะเวลาการส่งมอบ)" ที่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งตั้งขึ้นจากธรรมเนียมในการทำธุรกิจค้าขายที่มีมายาวนาน และยืดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก

 • กรณีศึกษาที่ 5การผลักดันให้เปลี่ยนการแสดงวันหมดอายุเป็นการแสดงด้วยเดือนปี

  เราจัดการกับการลดการสูญเสียอาหารด้วยการผลักดันให้เปลี่ยนการแสดงวันหมดอายุจากวันเดือนปีเป็นเดือนและปี

  วันที่ควรบริโภคก่อน 10 ธค. 2020
  ธค. 2020

TOPへ戻る